Ne računajući prvi pregled kojim se utvrđuje trudnoća, tokom trudnoće  neophodna su tri detaljna ultrazvučna pregleda. U ginekološkoj ordinaciji Dr Mirković, ultrazvučni pregledi se obavljaju na ultrazvuku poslednje generacije.

Nakon utvrđivanja trudnoće prvi obavezan uiltrazvučni pregled je između 12. i 14. nedelje kada se pregleda detaljna anatomija ploda, da li plod ima nosnu kost, meri se ugao između gornje vilice i čela kao i protok krvi kroz krvne sudove u jetri.

Drugi, verovatno najvažniji pregled je između 20. i 24. nedelje trudnoće kada se posebna pažna posvećuje izgledu lica ploda, ekstremitetima i kičmenom stubu.

Treći obavezan pregled se vrši između 30 i 32 nedelje kada se beba meri, gleda da li pravilno napreduje, koliko je teška, ima li dovoljno plodove vode i ponovno se proverava anatomija. Ultrazvučni pregledi se na zahtev majke mogu raditi i češće posebno ako za to ima medicinskih razloga.

Ultrazvučni pregled u ranoj trudnoći se obavlja da bi se ustanovila:

  • Višestruka trudnoća
  • Tačan termin porođaja

U kasnijoj trudnoći ultrazvukom se određuje:

  • Zdravlje bebe
  • Položaj posteljice
  • Količina amnionske tečnosti oko bebe
  • Položaj bebe
  • Bebina težina