Šta je vanmaterična trunoća? Pod vanmateričnom ili ektopičnom trudnoćom podrazumevamo usađivanje i razvijanje oplođenog jajašca izvan materice, najčešće u jajovodima, a u vrlo retkim slučajevima negde u donjem trbuhu ili na jajniku. Pošto ni jedno od ovih mesta ne pruža oplođenoj jajnoj ćeliji sve potrebne uslove za razvijanje, trudnoća se mora prekinuti ranije ili kasnije.

Najčešći uzroci zbog kojih se javlja trudnoća izvan materice su razne nepravilnosti na putu kojim oplođeno jajašce treba da prođe do materice. Nedovoljno razvijena, iskrivljena materica ili prirasli jajovodi koji nastaju usled nedovoljno ili loše lečenih infekcija mogu da budu prepreka da oplođeno jaje dođe u matericu. Ove nepravilnosti su najčešće posledice zapaljenja unutrašnjih polnih organa. Veoma je bitno na vreme posetiti ginekologa, jer vanmaterična trudnoća otkrivena u samom početku može lakše da se prekine, čak postoji mogućnost da se izbegne operacija.

Na vanmateričnu trudnoću treba posumnjati u slučaju slabijeg krvarenja i bolova različitog intenziteta u donjem delu stomaka. Jak, oštar bol posledica je pucanja jajovoda do kojeg dolazi kada se jajašce uglavi u uskom delu jajovoda. Žena tada doživljava šok, malaksala je, bleda, i često dolazi do gubitka svesti. Jako unutrašnje krvarenje može da se završi fatalno, pa je hitan odlazak ginekologu od presudne važnosti.

Moguće posledice koje sa sobom nosi vanmaterična trudnoća su:

  • gubitak jajovoda
  • sterilitet
  • u ekstremnim slučajevima smrt zbog gubitka krvi.

Najveći broj pacijentkinja posle vanmaterične trudnoće ima problem sa začećem, pobačajima i ponovnim vanmateričnim trudnoćama. Puno odmora, jačanje imuniteta i lečenje infekcija doprinosi potpunom oporavku, nakon čega se znatno povećavaju šanse da se iznese normalna trudnoća.

Evo nekoliko saveta kako sprečiti vanmateričnu trudnoću: rizik može da se umanji promenom navika, što podrazumeva izbegavanje seksualnih odnosa sa nepouzdanim partnerima i obavezno korišćenje kondoma, jer on štiti od polno prenosivih bolesti i raznih infekcija, ali kao najveći savet ponavlja se redovna poseta ginekologu i lečenje infekcija na vreme.