Histeroskopija je minimalno invazivna kratkotrajna intervencija koja ima važnu ulogu u dijagnostici i lečenju raznih problema. Međutim, jedan od najboljih načina da se iskoristi veliki potencijal ove procedure je u lečenju steriliteta.

U proceni steriliteta potrebno je izvršiti sledeće preglede: pregled grlića materice, cervikalnog kanala i jajovoda. Pored staromodnih procedura uvedena je i histeroskopija zbog potrebe da se cervikalni kanal i materica vizuelno pregledaju. Indikacije da je histeroskopija potrebna su:

  • Abnormalni rezultati histerograma
  • Abnormalno krvarenje materice
  • Anomalije na materici
  • Neobjašnjiva neplodnost
  • Prisustvo polipa, mioma

Histeroskopija se može koristiti u lečenju raznih problema i urođenih mana koje mogu uticati na plodnost. Među njima su i pregrađena materica (septum uterusa), urođena mana koja se karakteriše matericom koja je pregrađena u svojoj unutrašnjosti i tako može uticati na začeće, a da žena nije ni svesna.

Još jedan problem može  biti takozvani Ašermanov sindrom, koji se karakteriše potpunim odsustvom funkcionalnog dela materice, što može izazivati spontane pobačaje.

Uklanjanje endometrijalnih polipa i mioma je takođe pojednostavljeno uz histeroskopiju u ordinaciji Dr Mirković.

Pored toga, istraživanja pokazuju da se procenat uspešnih trudnoća nakon vantelesne oplodnje značajno poboljšava kod žena koje su bile na histeroskopiji pre VTO. Prema ovim istraživanjima, najbolja stopa trudnoće ostvaruje se kod žena sa histeroskopski verifikovanim urednim nalazom kavuma, ali i lečenjem patologije kavuma.

Histeroskopija je komforna, bezbedna i visoko efikasna procedura koja bi trebalo da predstavlja  standardni pregled ne samo pacijenta sa infertilitetom i pripremom za postupak VTO (kako bi se unutrašnjost materice najbolje pripremila za vraćanje embriona).