Konizacija je hirurški zahvat sličan biopsiji grlića materica, a indikovana je u cilju lečenja promena grlića materice. Ovaj hirurški zahvat u ginekologiji podrazumeva uklanjanje obolelog vaginalnog dela materice u obliku kupe ili konusa. Konizacija je istovremeno dijagnostička i terapijska procedura. Primenjuje se kada je nastanak karcinoma u početnoj fazi, a arhitektonika epitela je narušena u toj meri da za izvesno vrema može da se razvije invazivan tok i preraste u pravi karcinom. To su takozvani CIN 2 i CIN 3.

Dijagnostička je procedura, jer se hirurškim odstranjenjem i histološkim pregledom promenjenog tkiva grlića materice mogu konstatovati histološki tip malignog tumora, gradus i nuklearni gradus ćelija i intaktnost resekcionih ivica konusa.

Ukoliko su resekcione ivice intaktne, odnosno ukoliko ne postoji lezija bazalne membrane i invazija krvnih i limfnih sudova, ova hirurška intervencija je istovremeno i terapijska.

Indikacije za konizaciju su uglavnom:

  • Ponovljeni citološki nalaz (Papanikolaou test – PA) koji ukazuje na malignitet, a kolposkopija ne može identifikovati lezija
  • Citološki nalaz ukazuje na ekstenzivniju promenu od one koja se konstatuje kolposkopskim pregledom ili ciljanom biopsijom
  • Sumnja na postojanje mikroinvazivnog karcinoma na osnovu citološkog ili kolposkopskog pregleda, ili histološkog pregleda ciljane biopsije
  • Citološki nalaz koji ukazuje na atipičnost cilindričnih ćelija
  • Pozitivan nalaz endocervikalne kiretaže
  • Promena koja se širi u cervikalni kanal i ne može se u potpunosti eksplorisati kolposkopijom

Intervencija se uglavnom radi u kratkotrajnoj kombinovanoj intervenskoj anesteziji, jer je to najudobnije i za pacijenta i lekara. Kao operativne tehnike koriste se najsavremenije metode – laserski i radiotalasni nož, a u određenim slučajevima i klasične metode skalpelom. Uzorak koji se uzima sa grlića materice kontroliše lekar koji radi intervenciju na osnovu histološkog nalaza, kao i anatomskih karakteristika grlića.

Konizacija u zavisnosti od brojnih faktora uglavnom traje od pet do 20 minuta. Krvarenje je minimalno, a pacijentkinja izlazi iz ordinacije istog dana. Pošteda od rada bi trebalo da traje 10 do 15 dana, a od seksualnih odnosa šest nedelja. Prva kontrola se zakazuje osam nedelja nakon intervencije.