• Testovi za otkrivanje uzroka steriliteta

  Da bi se otkrio uzrok steriliteta potrebno je uraditi različite testove u našoj ordinaciji. Ti testovi se odnose i na žene i na muškarce. Kako je ljudski reproduktivni sistem veoma komplikovan, testovi mogu da traju i nekoliko meseci. Kada se uzrok otkrije pristupa se mogućem lečenju sa dobrim šansama da dođe do oplođenja. Postoji mogućnost da se uzrok ne otkrije i takvo stanje se naziva idiopatski sterilitet; međutim, uz određene metode lečenja moguće je izlečiti i takav sterilitet.

  Testovi za muškarce

  • Opšti pregled: uključuje pregled genitalija i pitanja koja uključuju istoriju bolesti, lekove koje koristite i seksualne navike.
  • Spermogram: najbitniji test za muškarce. U laboratoriji se testira analizira količina sperme, boja i prisustvo infektivnih agenasa ili krvi. Određuje se broj spermatozoida, oblik i pokretljivost.
  • Hormonalni testovi: pomoću krvi se određuje nivo testosterona i ostalih muških hormona.
  • Ultrazvuk: pomoću ultrazvuka moguće je videti da li postoji opstrukcija kanala ili retrogradna ejakulacija.

  Testovi za žene

  • Opšti pregled: uključuje opšti pregled, ginekološki pregled, istoriju bolesti, pitanja vezana za menstrualni ciklus i seksualne navike kao i lekove koje pacijentkinja koristi.
  • Hormonalni testovi: određuje se nivoi hormona da bi se ustanovilo da li ovulacija uopšte postoji, određuju se nivoi ženskih seksualnih hormona, tiroidnog hormona, kao i hormoni hipofize koji mogu uticati na plodnost.
  • Histerosalpingografija: proverava se stanje materice i jajovoda, kao i prohodnost jajovoda. Tečnost se ubacuje u matericu i rentgenom se određuje da li je tečnost stigla do jajovoda. Moguće je odrediti da li postoji blokada jajovoda kao i na kom se mestu nalazi. Ovo se može izlečiti operacijom.
  • Ultrazvuk: moguće je odrediti da li postoji neka deformacija u genitalnom sistemu.
  • Genetske analize: pokazuju da li postoji neki genetski defekt koji uzrokuje sterilitet.
  • Laparoskopija: pomoću ove metode moguće je odrediti da li postoji endometrioza ili ožiljno tkivo, kako i defekti materice i jajovoda. Obavlja se u opštoj anesteziji, tako je potpuno bezbolna.
 • Lečenje steriliteta

  Izbor metode lečenja zavisi od uzroka steriliteta, godišta partnera, dužine trajanja steriliteta i mnogih drugih faktora.Pri izboru metode važno je biti informisan o njenim prednostima i nedostacima, mogućim popratnim efektima, delotvornosti zaštite od trudnoće i polno prenosivih infekcija, te o pravilnom načinu upotrebe.  Stručno osoblje ordinacije Dr Mirković u konsultaciji sa oba partnera daće svoj sud i mišljenje o daljem toku lečenja steriliteta. Ako se uzroci ne mogu otkloniti, žena može zatrudneti veštačkom oplodnjom.

  Lečenje steriliteta kod muškarca

  • Opšti seksualni problemi: prerana ejakulacija ili impotencija moze se izlečiti lekovima ili konsultacijama sa stručnim licem.
  • Nedostatak sperme: u zavisnosti od uzroka moguće je izlečenje operacijom ili hormonalnom terapijom. Moguće je spemu uzeti direktno iz testisa i sa njom pokušati veštačku oplodnju.

  Lečenje steriliteta kod žene

  • Stimulacija ovulacije lekovima: lekovi su glavni izbor lečenja za žene koje su neplodne zbog poremećaja ovulacije. Ovi lekovi regulišu ili izazivaju ovulaciju. Ponašaju se kao prirodni hormoni i podstiču ovulaciju.
  • Operacija: u zavisnosti od uzroka steriliteta operacija je izbor lečenja steriliteta. Ako je u pitanju blokada ili neki drugi problem jajovoda obicno se operacijom problem može otkloniti.
  • Intrauterina inseminacija: Koristi se u slučaju muškog steriliteta (mali broj spermatozoida ili slaba pokretljivost) a takođe i kod idiopatskog steriliteta. Sperma može biti od partnera ili od donora. Ovulacija kod žene se postiže uz pomoć lekova. Sterilitet prouzrokovan blokadom jajovoda ne može se lečiti ovom metodom.