Eksplorativna kiretaža je najčešća intervencija u ginekološkoj praksi. Ovo je intervencija na cervikalnom kanalu i materičnoj šupljini. Kiretaža je istovremeno dijagnostička i terapijska. Cilj intervencije je ljuštenje endometrijuma koji se šalje na patohistološku analizu. Najčešće se obavlja zajedno sa biopsijom grlića materice, a često zajedno sa kiretažom čitave materice bilo da se preparati za analizu šalju zajedno ili odvojeno. Ređe se izolovano radi kod mladih žena koje nisu rađale.

Najčešća indikacija za dijagnostičku kiretažu je otkrivanje uzroka nepravilnog ginekološkog krvarenja. Izvodi se u slučaju pojave krvarenja u menopauzi i iregularnog krvarenja u reproduktivnom periodu, koje se ponavlja uz patološki ultrazvučni nalaz na endometrijumu.

Terapijska kiretaža vrši se u svrhu:

  • zaustavljanja krvarenja,
  • evakuacije sadržaja iz materične šupljine (plod, posteljica, zaostali delovi ovuluma kod nepotpunog pobačaja).

Kiretažom se odstranjuje sluzokoža materice koja se, posle fiksiranja u 10% rastvoru formalina, šalje na PH pregled. Obavlja se tako što se nakon adekvatne pripreme u lokalnoj anesteziji (eventualno u analgosedaciji) cervikalni kanal dilatira, a zatim se specijalnim instrumentom određene veličine (kireta) uzima uzorak tkiva. Najčešće indikacije su patološki PAPA bris, nalaz dobijen kolposkopijom, i ultrazvučno postavljena sumnja na patološke promene u kanalu. Pacijentkinja po urađenoj intervenciji napušta bolnicu.