Šta je dabl test

Dabl test je jedan od prvih prenatalnih statističkih testova koji ukazuje na hromozomske anomalije iliti hromozomopatije koje prouzrokuju oboljenje kao što je Daunov sindrom. Radi se između 12. i 14. nedelje trudnoće i sa 80 odsto sigurnosti može utvrditi prisustvo genetskih oboljenja.

Šta čini dabl test?

Dabl test je kombinovani test i sastoji se od ultrazvuka i vađenja krvi. Lekar uz pomoć ultrazvuka utvrđuje položaj i stanje placente, srca, kao i prisustvo nosne kosti. Nosna kost je važan pokazatelj prisustva genetskih anomalija, budući da se kod beba sa poremećajima ona kasnije formira.

Sa druge strane, ultrazvukom se određuje i debljina nuhalnog nabora, koji u zavisnosti od svoje debljine takođe može ukazati na prisustvo genetske anomalije kod bebe. Limfna tečnost se sakuplja u nuhalnom naboru i kod beba sa anomalijama je on znatno deblji. Nuhalni nabor debljine do 3mm se smatra regularnim, dok se svaki milimetar više vezuje za mogućnost Dauna ili neke druge hromozomske anomalije.

Posle ovog pregleda, potrebno je dati i krv na analizu. Poželjno je oba pregleda obaviti istog dana, ali se toleriše i zakašnjenje od 48 sati. Dabl test meri dva hormonska markera iz krvi majke: hCG i AFP (koji se još zove i PAPP).

Dobijeni rezultati se statistički obrađuju tako što im se dodaju individualni parametri trudnice: godine, težina, vrsta trudnoće (blizanačka ili vantelesna oplodnja), kao i to da li je trudnica pušač.

Kako izgledaju rezultati dabl testa?

Rezultati testa se prikazuju kao statistički podaci u kojem se vaši rezultati porede sa identičnim rezultatima drugih žena. Ako vam je rezultat predstavljen kao 1:3560, to znači da među 3560 žena koje imaju parametre kao i vi, jedna beba oboli od Daunovog sindroma.

Ovaj test ne može sa visokom sigurnošću proceniti prisustvo anomalije. Ukoliko se pojavi znatno niži broj, kao recimo 1:135, gde među 135 žena jedna dobije dete sa Daunovim sindromom, ginekolog vam može savetovati i druge sigurnije, ali invazivnije prenatalne testove za utvrđivanje genetskih anomalija.

Šta pokazuju rezultati ovih testova?

Na osnovu ekspertskog ultrazvuka u 12. nedelji i urađenog dabl, tripl testa ili kvadripl testa, statistički se procenjuje ukupan rizik na Daunov sindrom, kao i druge hromozomske anomalije kod ploda, kao što su Edvardsov sindrom, SLO sindrom.

Ukoliko postoji velika verovatnoća da postoji hromozomopatija, tačnije ukoliko su rezultati tripl testa abnormalni, lekar će vam najverovatnije predložiti da uradite analizu plodove vode – amniocentezu ili biopsiju horionskih čupica. Tek ti testovi mogu sa sigurnošću da odrede da li plod ima neki problem ili ne.

Da li su to jedini prenatalni testovi?

Imajte na umu da dabl nije prvi prenatalni test i da već u 10. nedelji trudnoće možete uraditi još sigurniji skrining test, koji u potpunosti može zameniti dabl, tripl i kvadripl test.

VERIFIED ekspertski prenatalni test je takođe neinvazivan, ali mnogo precizniji i pouzdaniji test. Analizom male količine vaše krvi izdvaja se DNK bebe gde se uz pomoć savremene tehnologije sa velikom tačnošću utvrđuju prisutne hromozomske anomalije.

Dok tri prethodna testa otkrivaju verovatnoće  Daunovog i Edvardsovog sindroma, Verified prenatalni test sa procentom od 99% detektuje prisustvo mnogo većeg broja hromozomskih anomalija.

Ovaj test preporučuje ginekolog na osnovu vaših genetičkih predispozicija u porodici, broja godine trudnice ili ukoliko samo želite da isključite opciju brige o toma da li se beba pravilno razvija.

Mala količina krvi se daje u laboratoriji koju vam preporučuje ginekolog, dok se sama analiza obavlja u Londonu. Rezultate koje ne morate sami tumačiti stižu za pet do sedam dana.

Da li su ovi testovi obavezni?

Postoje četiri redovna pregleda odnosno kontrole u trudnoći. Ovi testovi nisu obavezni i na njih vas ne može niko naterati. Uz savet ginekologa ili na vašu inicijativu dabl, tripl i kvadripl možete uraditi u bilo kojoj privatnoj ordinaciji ili državnoj klinici ako za to postoji mogućnost.

U većim gradovima, postoji mogućnost da se dabl test obavi i u državnim klinikama i o državnom trošku, ali su uglavnom velike gužve, pa se trudnice na kraju ipak odlučuju za dabl test kod privatnika.

Obavezno se raspitajte, jer se u pojedinim mestima čak i refundiraju troškovi dabl testova koje uradite u privatnim ordinacijama. Pre toga je samo potrebno da dobijete uput od vašeg ginekologa u Domu zdravlja.