Konsultacije

U Ginekološkoj ordinaciji Mirković, naši pacijenti mogu obaviti konsultacije sa doktorima iz oblasti endokrinologije, hematologije, kardiologije, gastroenterologije, urologije, radiologije, onkologije, dermatovenerologije, hirurgije, neurologije, psihijatrije.

Stručni tim