Sterilitet kod žena može biti primarni i sekundarni. Primarni sterilitet se dešava kod žena koje nikada nisu zatrudnele. Sekundarni sterilitet kod žena javlja se kod onih žena koje su bar jednom imale trudnoću.

Sterilitet kod muškaraca – kao i kod ženskog steriliteta, postoji mnogo faktora koji utiču da muškarac ima smanjen broj ili smanjenu pokretljivost spermatozoida ili smanjenu sposobnost spermatozoida da oplode jajnu ćeliju. Opšte zdravlje muškarca takođe može uticati na njegovu plodnost.

Testovi za otkrivanje uzroka steriliteta – da bi se otkrio uzrok steriliteta potrebno je uraditi različite testove u našoj ordinaciji. Ti testovi se odnose i na žene i na muškarce. Kako je ljudski reproduktivni sistem veoma komplikovan, testovi mogu da traju i nekoliko meseci. Kada se uzrok otkrije pristupa se mogućem lečenju sa dobrim šansama da dođe do oplođenja. Postoji mogućnost da se uzrok ne otkrije i takvo stanje se naziva idiopatski sterilitet; međutim, uz određene metode lečenja moguće je izlečiti i takav sterilitet.