Šta je kvadripl test?

Kod ovog testa pri izračunavanju verovatnoće hromozomskog poremećaja, osim prethodna tri hromozoma ubraja se i nivo inhibina A – proteina placente. Ovaj test ima još veću mogućnost detektovanja Daunovog sindroma u odnosu na tripl test.

Pritom, verovatnoća lažno pozitivnih rezultata kod ovog testa je znatno niža u odnosu na dabl i tripl test. Kvadripl test otkriva Daunov sindrom u 80 odsto slučajeva.

Šta govore rezultati kvadripl testova?

Na osnovu rezultata tripl i kvadripl testa se određuje stepen rizika od dobijanja određene hromozomopatije, koji može biti visok ili nizak.

U slučaju da je u pitanju visok rizik od dobijanja Daunovog sindroma, trudnica se šalje na dijagnostičku analizu koja se odnosi na amniocentezu i kordocentezu.